Bí tiểu ở nữ giới, buồn tè mà không tè được

Bí tiểu ở nữ giới, buồn tè mà không tè được