Đau bụng dưới ở nam, đau buốt khi đi tiểu là bệnh gì?

Đau bụng dưới ở nam, đau buốt khi đi tiểu là bệnh gì?