Vừa đi tiểu xong lại có cảm giác buồn tiểu ở nữ và nam giới là bệnh gì?

Vừa đi tiểu xong lại có cảm giác buồn tiểu ở nữ và nam giới là bệnh gì?