an_toan_lao_dong_nhom_4_1541078108405

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động tổ chức Đào tạo – Huấn luyện An toàn nhóm 4 và cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm 4 như sau:

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016.

Đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là ai?

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm  4 bao gồm:

– Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là bao lâu? 

Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 kéo dài 16 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 gồm những gì ?

Những nội dung chính trong khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4:

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Hồ sơ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  nhóm 4 gồm những gì?

Học viên đăng ký huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cần nộp:

  • 02 ảnh 3×4
  • CMTND photo

Địa điểm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 diễn ra ở đâu?

Địa điểm để huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 thường diễn ra tại

  • Tại công trường/nhà máy của quý công ty.
  • Tại địa điểm của Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức.

Chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 khoản  bao nhiêu?

  • Giảm 20% học phí cho khóa học định kỳ.
  • Giảm 40% học phí cho khóa học lần đầu.
  • Chiết khấu % cao cho cán bộ phụ trách
  • Học phí ưu đãi. Thời gian huấn luyện linh động, phù hợp với tình hình sản xuất của Doanh nghiệp.
  • Chương trình áp dụng cho toàn khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, trên toàn quốc.

Khi nào được cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 4?

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, các cá nhân / tổ chức sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ về an toàn lao động trong vòng 1 tuần.

Bài viết tương tự