tài liệu dự thầu là toàn bộ tổng thể tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu. Vậy quá trình và bản văn bản dự thầu gồm những gì chúng ta cùng đi khai phá nhé.

quy trình lập hồ sơ dự thầu

Bước 1: Làm rõ yêu cầu của văn bản mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công
Việc này giúp chúng ta nắm rõ được từng bước bắt đầu khởi công mà chủ đầu tư đề ra, và biết chắc chắn được điều kiện quan trọng nhất trong tài liệu mời thầu đề ra là gì, nếu thiếu 1 trong các điều kiện của chủ đầu tư dự án đưa ra thì văn bản dự thầu của quý công ty sẽ bị loại ngay lập tức.

Xem thêm: Dịch thuật công chứng hồ sơ thầu

Bước 2: Làm đúng theo các yêu cầu và các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu
chú ý: không được sót biểu mẫu nào mà hồ sơ mời thầu yêu cầu, nếu thiếu sót hay là làm sai các biểu mẫu thì tài liệu dự thầu của bạn sẽ bị loại ngay.
Nội dung tài liệu mời thầu
Một mẫu biểu mẫu thường sẽ có những nội dung cốt yếu sau:
Mẫu đơn dự thầu, thư giảm giá, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tạm ứng, bảng tính chi tiết giá thầu, bảng tổng hợp giá thầu, hồ sơ kinh nghiệm, số liệu về tài chính, danh mục thiết bị thi công, bảng quy cách thiết bị vật tư, danh sách cán bộ chủ chốt, kê khai xung đột lợi ích, hợp đồng thi công xây dựng.

Bước 3: trình diễn hồ sơ dự thầu

  • đó là bước quan trọng nhất trong quá trình làm tài liệu dự thầu.
  • Một hồ sơ mời thầu thường sẽ có 3 phần: năng lực (tố chất dành cho gói thầu và khả năng công ty) + Biện pháp khởi công + Giá dự thầu.

 
Về cốt yếu thì quy trình tiến độ để làm hồ sơ dự thầu chỉ có 3 bước trên, mặc dù thế mỗi bước lại có những chi tiết nhỏ trong đó mà bạn cần quan tâm. Hãy đảm bảo đúng nội dung và quy trình thì mẫu tài liệu dự thầu của bạn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn rất rất nhiều.

Về chủ yếu, bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh bao gồm những thủ tục sau:

– Đơn dự thầu và thỏa thuận liên danh.
– Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu.
– Bảo đảm dự thầu.
– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ.
– Tài liệu chứng minh năng lực – kinh nghiệm.
– Tài liệu chứng minh tài chính.
– kiến nghị về kỹ thuật
– đề nghị về tài chính và các thành phần khác thuộc tài liệu dự thầu
– Các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

tài liệu dự thầu bao gồm những gì
hồ sơ của nhà thầu được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Bản gốc hồ sơ dự thầu
– Đơn dự thầu của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
– Phải bảo đảm tham gia dự thầu với mức giá trị và thời hạn hiệu lực cung cấp yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
– Không có tên trong nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh

Lập văn bản dự thầu
Xem thêm: Dich công chứng hồ sơ thầu
– Nhà thầu phải là người không trong những năm bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.
– Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013.
– Nhà thầu phải có tài liệu dự thầu hợp lệ được xem như xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của đối tượng tham gia dự thầu.

Trên chủ chốt là văn bản dự thầu cần những yếu tố mà chúng tôi đã nêu ra bên trên. Còn tùy thuộc vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà các công ty có thể điều chỉnh sao cho phù hợp và cạnh tranh nhất.

tài liệu dự thầu bao gồm

hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh
Trên Đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ dự thầu mà chúng tôi sưu tầm được. chờ đợi sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn.

Ngoài ra, để bộ hồ sơ dự thầu của bạn thêm phần hoàn hảo thì hãy đến Thế Giới In để chúng tôi giúp bạn gia công sản phẩm nhé. Với thương hiệu dẫn đầu thị trường Hà Nội hiện nay, chúng tôi chắc chắn có thể đảm bảo cho chất lượng sản phẩm in của bạn luôn là tốt nhất, rẻ nhất mà chả ở đâu có.

 

Bài viết tương tự