Thẻ: Google bác bỏ tin đồn việc gỡ bỏ lệnh cấm với tiền điện tử