Bảng giá sân golf Đại Lải Golf Club – Vị trí, voucher golf