Buồn tiểu nhưng không đi được ở nữ phải làm sao?

Buồn tiểu nhưng không đi được ở nữ phải làm sao?