Cảm giác đi tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở nữ giới là triệu chứng bệnh

Cảm giác đi tiểu không hết, tiểu nhiều lần ở nữ giới là triệu chứng bệnh