Đi tiểu màu vàng đậm, nước tiểu vàng đậm là bệnh gì?

Đi tiểu màu vàng đậm, nước tiểu vàng đậm là bệnh gì?