Đi tiểu nhiều lần, buồn tiểu liên tục là bệnh gì?

Đi tiểu nhiều lần, buồn tiểu liên tục là bệnh gì?