Đi vệ sinh nhiều lần trong ngày ở nữ giới do nguyên nhân nào?

Đi vệ sinh nhiều lần trong ngày ở nữ giới do nguyên nhân nào?