Mắc tiểu nhưng không tiểu được phải làm sao?

Mắc tiểu nhưng không tiểu được phải làm sao?