Nước tiểu có mùi hôi, khai nặng mùi là bệnh gì?

Nước tiểu có mùi hôi, khai nặng mùi là bệnh gì?