Nước tiểu màu cam, vàng đậm hơn bình thường?

Nước tiểu màu cam, vàng đậm hơn bình thường?