Nước tiểu màu vàng đậm, cam, xanh nhạt là bệnh gì?

Nước tiểu màu vàng đậm, cam, xanh nhạt là bệnh gì?