Uống bia đi tiểu nhiều có tốt không?

Uống bia đi tiểu nhiều có tốt không?