Uống nước nhiều đi tiểu nhiều khá nguy hiểm!!!

Uống nước nhiều đi tiểu nhiều khá nguy hiểm!!!