Uống nước nhiều đi tiểu nhiều, nước tiểu trong suốt là bị gì?

Uống nước nhiều đi tiểu nhiều, nước tiểu trong suốt là bị gì?